LUX-POL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Dane adresowe

ul. Zakamarek 33b
02-998 Warszawa

Dane kontaktowe

e-mail: lux-pol@lux-pol.pl
tel: 605 408 013
tel: 501 380 095

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000312697
NIP: 9512267900
REGON: 141593976
Millenium Bank: 
15 1160 2202 0000 0001 2133 4051